top of page

Meet the Team

BDSF werkt nauw samen met de Vlaamse- en Waalse danssportfederaties

Wie zijn we?

Kennismaking

De BDSF (Belgische Danssport Federatie) is de enige Internationaal erkende danssport organisatie in België die aangesloten is bij het B.O.I.C. (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite) en de W.D.S.F. (World DanceSport Federation).
In deze hoedanigheid is BDSF, samen met de Vlaamse- en Waalse danssportfederatie, de enige federatie die Belgische danskampioenschappen kan inrichten.

Wat doen we?

Onze missie

De BDSF heeft als doel de coördinatie van alle activiteiten die betrekking hebben op het dansen zowel op sportief als op algemeen vlak. Zij organiseert, geeft raad en bevordert de beoefening, de promotie en de verspreiding van de dans.

Zij verzekert de coördinatie van de danssport op nationaal vlak in al zijn aspecten en kan tevens andere dansvormen coördineren. Zij heeft eveneens tot doel alle belgische verenigingen te groeperen wiens doel conform is met dit omschreven de huidige statuten.

Vanwaar komen we?

Historiek

22 juni 1948

Tussen de heren Maurice Mottie en Leon Maetens, afgevaardigden van de Nationale Federatie voor Amateur Dansers, en de heer Laurent Doutrewe, afgevaardigde van de Belgische Federatie voor Amateur Dansers werd een vereniging zonder winstgevend doel opgericht, fusie van de twee hierboven vermelde verenigingen, onder de naam van U.B.A.D. (Unie van Belgische Amateur Dansers) (Belgisch Staatsblad van 12702/1949) met als doel het promoveren van het goed dansen en het tot stand brengen van lokale en provinciale comités om de volgende soorten dansen te beschermen en te verspreiden:

  • salondansen (ballroom)

  • oude dansen (old time)

  • dansen in Internationale stijl (tornooien in het buitenland)

  • rythmische dansen, kinderdansen

  • theatrale dansen, klassiek en modern ballet

  • acrobatische dansen, tapdansen

  • volksdansen, folkloristische dansen

 

Op 8/11/1988 (B.S. 09/03/1989) wordt de benaming: Belgische Danssportfederatie (B.D.S.F.). Het UBAD logo blijft behouden.
In het Staatsblad van 04/02/1993 verschijnen de nieuwe statuten van de federatie bevattende volgende hoofdstukken:

  • benaming, zetel, doel, duur

  • leden, aanvaardingen, uittredingen

  • algemene vergadering, administratie, dagelijks beheer.

Elegante dansers
bottom of page