Wereldkampioenschap / Championat du Monde Sen I Standard

AANKONDIGING / ANNONCE

Dansparen die willen inschrijven voor dit Open Kampioenschap, gelieve een mail te sturen naar het adres presidium@bdsf.be met de volgende gegevens : naam van beide partners, MIN nummers, email adres en telefoonnummer.

Het gaat om een open kampioenschap waaraan alle paren die aan de voorwaarden voldoen kunnen deelnemen, ook Senioren II, III en IV.

Les couples qui souhaitent s’inscrire à ce championnat ouvert doivent envoyer un mail à l’adresse presidium@bdsf.be avec les informations suivantes: nom des deux partenaires, numéros MIN, adresse électronique et numéro de téléphone. C’est un championnat ouvert auquel tous les couples qui remplissent les conditions peuvent participer, y compris les Seniors II, III et IV