Nieuwe voorzitter en secretaris

Op Zondag 9 September heeft het BDSF bestuur een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen, daar beiden hun functie hadden neergelegd sinds begin van dit jaar. We danken de Heer Guido Panis voor zijn harde werk tijdens de vele jaren, en ook de Heer Francis Calloens voor zijn werk als secretaris. Met meerderheid van stemmen zijn beide personen verkozen.

Voorzitter : Hubert De Maesschalck

Secretaris : Jan Geerts