Voorzitter

Johnny Lekens

Secretaris

Anja Van Greuningen

Lid

Rumo Adriaenssens

Lid

Stijn Luyten

Departement Standard & Latin

Hubert Demaesschalck

Voorzitter

Michael Calloens

Penningmeester

Marc Netterheim

Lid

Eric Lubukayi

Lid

Inge Hansart

Departement Other Dances

Mieke Ketelslegers

Bestuur

thumbnail.png
MINILogo_officiel_spirale_12_210215_quad
WDSF-2.png