bdsf logo frontpage

Professional Division

Contact

profdivision@bdsf.be

Hubert de Maesschalck
Directeur Professional Division

Doelstelling van de professional division

 

 1. De professionele afdeling is een interne afdeling van de BDSF. BDSF-PD is verantwoordelijk voor het beheer en de regels, met betrekking van de professionele danssport binnen BDSF, waaronder de toekenning van licenties voor dansers, de wedstrijden en wedstrijdregels.
 2. Om dit doel te bereiken richt BDSF-PD haar eigen bestuursorgaan op en kan zij eigen diensten en commissies oprichten. De werking van dit beheersorgaan, diensten en commissies zal worden beschreven in het huishoudelijk reglement.
 3. BDFS-PD is onderworpen aan de regels en het beleid van BDSF. Zij zal geen activiteiten mogen ontwikkelen in strijd met het statuut van de BDSF. In geval van aanhoudende tegenstrijdige belangen of van onverenigbare doelstellingen, zal de Algemene vergadering de macht hebben om deze afdeling te ontbinden
 4. De Algemene vergadering van de BDSF. zal op voordracht van de leden van de BDSF-PD om de 4 jaar een PD-directeur verkiezen, die de BDSF-PD zal vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van BDSF. De PD-directeur zal BDSF-PD vertegenwoordigen bij WDSF-PD. Voor de Algemene Vergadering van BDSF kan de PD-directeur een vervanger aanduiden.
 5. BDSF-PD handhaaft dezelfde normen en codes voor ethiek en anti-doping als BDSF en erkent de bevoegdheden van de BDSF-Disciplinaire commissie.
 6. De BDSF-PD zal de volgende leden groeperen:
  • PD atleten (dansers)
  • PD juryleden
  • Andere leden
   De voorwaarden om tot de BDSF-PD toe te treden staan beschreven in het huishoudelijk reglement.
 7. Wijzigingen van de statuten betreffende de artikelen in verband met de BDSF-PD moeten een 2/3 meerderheid bereiken in de algemene vergadering van de BDSF-PD alvorens voorgesteld te kunnen worden op een algemene vergadering van de BDSF, die exclusief bevoegd is voor het goedkeuren van de wijzigingen in de statuten.

Op dezelfde wijze dienen wijzigingen in het huishoudelijk reglement betreffende de BDSF-PD, te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van BDSF en door de leden van de professionele divisie bij normale meerderheid.