bdsf logo frontpage

BDSF

BDSF

Vandaag

De BDSF heeft als doel de coördinatie van alle activiteiten die betrekking hebben op het dansen zowel op sportief als op algemeen vlak. Zij organiseert, geeft raad en bevordert de beoefening, de promotie en de verspreiding van de dans. Zij verzekert de coördinatie van de danssport op nationaal vlak in al zijn aspecten en kan tevens andere dansvormen coördineren. Zij heeft eveneens tot doel alle belgische verenigingen te groeperen wiens doel conform is met dit omschreven de huidige statuten.

latin couple

Historiek

Tussen de heren Maurice Mottie en Leon Maetens, afgevaardigden van de Nationale Federatie voor Amateur Dansers, en de heer Laurent Doutrewe, afgevaardigde van de Belgische Federatie voor Amateur Dansers werd een vereniging zonder winstgevend doel opgericht, fusie van de twee hierboven vermelde verenigingen, onder de naam van U.B.A.D. (Unie van Belgische Amateur Dansers) (Belgisch Staatsblad van 12702/1949) met als doel het promoveren van het goed dansen en het tot stand brengen van lokale en provinciale comités om de volgende soorten dansen te beschermen en te verspreiden :

  • salondansen (ballroom)
  • oude dansen (old time)
  • dansen in Internationale stijl (tornooien in het buitenland)
  • rythmische dansen, kinderdansen
  • theatrale dansen, klassiek en modern ballet
  • acrobatische dansen, tapdansen
  • volksdansen, folkloristische dansen

Op 8/11/1988 (B.S. 09/03/1989) wordt de benaming : Belgische Danssportfederatie (BDSF). Het UBAD logo blijft behouden.
In het Staatsblad van 04/02/1993 verschijnen de nieuwe statuten van de federatie bevattende volgende hoofdstukken :

  • benaming, zetel, doel, duur
  • leden, aanvaardingen, uittredingen
  • algemene vergadering, administratie, dagelijks beheer.

 

Raad van Bestuur

Office

Voorzitter

Voorzitter - Président

Voorzitter - Président

Hubert de Maesschalck
president@bdsf.be

Ondervoorzitter

Ondervoozitters - Vice-présidents

Ondervoozitters - Vice-présidents

Angelina Soccio
vice-president@bdsf.be

Office

Office

Office

Jan Geerts
office@bdsf.be

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat - Sécretariat Sportif

Wedstrijdsecretariaat - Sécretariat Sportif


sportdirector@bdsf.be

Penningmeester

Penningmeester - trésorier

Penningmeester - trésorier

Rosario Falzone
treasurer@bdsf.be

DanceSport Academy

DanceSport Academy

DanceSport Academy

Jan Geerts
academy@bdsf.be

Professional division

Professional Division

Professional Division

Hubert de Maesschalck
profdivision@bdsf.be